Xe gom rác

XE GOM RÁC 3 BÁNH 500 LÍT

XE GOM RÁC 400 LÍT

KHUNG XE GOM RÁC 400 LÍT BẰNG INOX

THÙNG TÔN XE GOM RÁC 3 BÁNH 400 LÍT - 500 LÍT

BÁN BUÔN, LẺ THÙNG TÔN XE GOM RÁC 400- 500 LÍT